Ovo je tek prvi korak u upoznavanju zainteresiranih sa širokim područjem ove znanosti i mudrosti (riječ je i o jednome i drugome) jer je nemoguće na jednom seminaru-pa makar trajao četiri dana, prezentirati i naučiti sve o zadanoj temi. Stoga možemo reči da je ovo tek početak priče o kvantnoj medicini kod nas.

Predavanje o medicinskom znanju drevne Kine i tumačenje tog znanja s liječničkog stajališta uz predavanje o energijama i utjecajima 5 elemenata i povezanosti tjelesnih organa sa tim elementima prirode zadivilo je sve polaznike seminara! U-SIN teorija i znanje Istoka odmah se analiziralo na sudionicima seminara i to je bilo doista otkiće u smislu kako znanje iz drevnih vremena živi vječno , govori i liječi čovjeka i u moderno doba ukoliko ga želimo primijeniti !

Naučili smo da kvantni nauk s druge strane tumači da svaka stanica u organizmu  zna sve što se s nama događa, a ono što nam se događa ovisi o nama – superpromatraču svog mikrokozmosa! Upravo to podučavaju i liječnici Istoka, sve je povezano i sve se odražava jedno na drugo i to na točno određen način gdje će slike i pretrage samo potvrditi ono što liječnici iz Kine ili Tibeta vrlo brzo vide nakon razgovora s osobom.

Djeliće atmosfere na seminaru pogledajte u našoj galeriji fotografija…